Intenziv seminar – Priprema za obnavljanje licence savetnika za hemikalije

INTENZIV SEMINAR

– PRIPREMA ZA OBNAVLJANJE LICENCE SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE –

U skladu sa Pravilnikom o Savetniku za hemikalije, licenca savetnika za hemikalije traje 6 godina, a neposredno pre isteka tog perioda savetnik može da obnovi licencu ponovnim polaganjem ispita. Tip ispitnih pitanja i vreme trajanja ispita su isti kao i za kandidate koji ga prvi put polažu.

Obzirom da je u međuvremenu, tokom 6 godina, došlo do raznih izmena i dopuna mnogih pravilnika i drugih propisa, između ostalog i načina prijavljivanja hemikalija i biocidnih proizvoda u Registar, ispitna pitanja su, u skladu sa tim, drugačija i složenija.

Ukoliko vam je potrebna stručna podrška u formi konsultacija za pripremu ispita, naš tim predavača će tokom ovog intenziva raditi sa vama na konkretnim, realnim pitanjima i zadacima.

Termin održavanja: jednom mesečno, konkretan datum u dogovoru sa prijavljenim polaznicima.

Mesto: Novi Sad i Beograd.

Adresa održavanja seminara biće javljena prijavljenim kandidatima.

Program obuhvata 10 radnih sati (2 dana po 5 radnih sati + pauze). Biće preduzete obavezne mere lične zaštite, a broj polaznika je ograničen u skladu sa propisima o okupljanju i zdravstvenim merama predostrožnosti.

Cena dvodnevnog intenziv-seminara: na upit.

Predavač i organizator je :

  • mr Ivana Bakočević, savetnik i predavač za obuku za savetnika od 2012.godine, sa dugogodišnjim iskustvom u sopstvenoj privatnoj praksi u oblasti upravljanja hemikalija.

Kontakt za dodatne informacije i prijave:

email: ivana@hemikalije.info

telefon: 063 1012 454