Predavač za obuku savetnika

– OSNOVNA OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SAVETNIKE ZA HEMIKALIJE:  *Predavač dolazi po pozivu organizatora obuke.

–  NAPREDNI STEPEN OBUKE ZA SAVETNIKE SA POLOŽENIM ISPITOM :  Tematske radionice, sa rešavanjem primera iz prakse.

– ,,IN HOUSE” OBUKE I KONSALTING :  Individualni rad sa savetnicima unutar njihovih kompanija, na konkretnoj realnoj dokumentaciji.

*Predavači imaju  položen stručni ispit  (kod nadležnog Ministarstva/ bivša Agencija za hemikalije) za tematske oblasti  u upravljanju hemikalijama:

Uverenje - predavač za obuku savetnika

Uverenje – predavač za obuku savetnika

Uverenje za predavača

Uverenje – predavač za obuku savetnika